Qaydalar

VEBSAYTDAN (“Sayt”) İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL LÜTFƏN BU İSTİFADƏ QAYDALARINI (“QAYDALAR") DİQQƏTLƏ OXUYUN

SAYT

Bu vebsayt, 13379  llibre S-187  Foli 391-400 qeydiyyat nömrəsi ilə Andorra Knyazlığında qeydiyyatdan keçmiş və Avinguda Sant Antoni 78 -19, La Massana hüquqi ünvanında yerləşən Big Sky Grup S.A, d/b/a/ Skytours şirkətinin mülkiyyəti hesab edilir və onun tərəfindən idarə olunur. Skytours akkreditə olunmuş Turizm şirkətidir və IATA  (Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosasiyası) assosasiyasına üzvdur. Skytours eləcədə ASTA (Amerikanın Səyahət Subyektlərinin Cəmiyyəti), DRV (Deutscher Reiseburo Verband) və SRF (Svenska Resebyraforeningen) assosasiyalarına üzv şirkətdir.

Saytdan istifadə etməklə, siz buradakı Şərt və Müddəalara öz razılığınızı bildirirsiz.

Bizim, şəxsi qərarımıza əsasən, bu Qaydaların istənilən vaxt hər hansı və ya bütün hissələrinə dəyişiklər, düzəlişlər, əlavələr və ya ləğvlər etmək hüququmuz mövcuddur. Bu Qaydalarda baş verən dəyişiklərdən xəbərdar olmaq üçün vaxtaşırı olaraq bu Qaydaları nəzərdən keçirin. Bu Qaydalara (Məxfilik və Kuku Siyasətimiz daxil olmaqla) dəyişiklər dərc olunduqdan sonra bu Saytdan istifadə etməyə davam etməniz, baş vermiş bu dəyişiklərə sizin hüquqi razılığınızı bildirir. 

Biz, Saytda təsvir olunan və ya Saytın vasitəsilə təklif olunan məhsullar, proqramlar, və/və ya xidmətlər daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, Saytdakı hər hansı və ya bütün kontentləri bildirişsiz və öhdəliksiz dəyişə bilərik. 

MÜƏLLİF HÜQUQU VƏ LİSENZİYALAR

Şəkillər, təsvirlər, mətn, audio çarxlar və video çarxlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan Saytdakı bütün materiallar və kontentlər müəllif hüquqları, ticarət nişanları, xidmət nişanları və/və ya digər əqli mülkiyyət hüquqları (hamısı birlikdə "Əqli Mülkiyyət") ilə qorunur və ya bu hüquqlardan ibarətdir. Əqli Mülkiyyət Avropa / Amerika və ümumdünya müəllif hüquqları, ticarət nişanı və/və ya digər əqli mülkiyyət qanunları və saziş müddəaları, məxfilik və təbliğatın aparılması haqqında qanunlar və ünsiyyətlərin aparılması üzrə qayda və nizamnamələr ilə tənzimlənir və qorunur. Əqli Mülkiyyət bizə və ya öz Əqli Mülkiyyətindən istifadə etmək və yaxud məhsul və/və ya xidmətlərini satmaq hüququnu lisenziya əsasında bizə vermiş digər şəxslərə (hamısı birlikdə "Təminatçılar") məxsusdur və ya bizim və ya bu cür şəxslər tərəfindən idarə olunur.

Əqli Mülkiyyət yalnız sizin şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədləriniz üçün istifadə olunması məqsədilə təmin edilir. Saytdakı hər hansı material və ya kontentdə əks olunan bütün müəllif hüquqları üzrə bildirişlərə, məlumatlara və ya məhdudiyyətlərə əməl edəcəyinizə bununla razılığınızı bildirirsiz. Hər hansı Əqli Mülkiyyəti yalnız şəxsi və ya qeyri-kommersiya məqsədləriniz üçün istifadə olunması məqsədilə bu Qaydalara uyğun olaraq yükləyə bilərsiz, bu şərtlə ki, bu cür Əqli Mülkiyyətlərdə əks olunan bütün müəllif hüquqlarına və digər bildirişlərə tərəfinizdən əməl edilsin. Əvvəlcədən bizim və ya Təminatçıların yazılı razılığı olmadan, siz hər hansı Əqli Mülkiyyətin hər hansı yolla (e-poçt və ya digər elektron vasitələr daxil olmaqla) surətini çıxara, sayını çoxalda, yenidən nəşr edə, internetə yükləyə, internetdə dərc edə, digərinə ötürə, paylaya və/və ya istismar edə bilmərsiz. Hər hansı digər məqsədlər üçün hər hansı Əqli Mülkiyyətə düzəlişlər edilməsi və ya hər hansı Əqli Mülkiyyətin istifadəsi müəllif hüquqlarının, ticarət nişanları üzrə hüquqların və digər mülkiyyət hüquqlarının pozulması hesab edilir. Hər hansı Əqli Mülkiyyətin hər hansı digər saytda və ya kompüter şəbəkəsi mühitində istifadəsi, və ya Sayta keçid üçün qeyri-qanuni linklərin saxlanması bu Qaydalara əsasən qadağandır. 

Saytda istifadə olunan bütün proqram təminatları, tətbiqlər və modullar (birlikdə "proqram təminatı") bizə məxsusdur və ya digər tərəflər ("Proqram Təminatı Təminatçıları Təminatçılar ilə birlikdə "Təminatçılar" adlanacaq) tərəfindən lisenziya əsasında bizə verilmişdir. Siz Saytdakı hər hansı proqram təminatının sayını çoxalda, üzərində əks mühəndislik işləri apara, törəmələrini yarada, hissələrə ayıra və ya sökə, sata, lizinqə verə, paylaya, icarəyə verə, digərinə həvalə edə, digərinə ötürə və ya bu cür proqram təminatına düzəlişlər edə bilmərsiz. 

Avropa /Amerika qanunlarında məhsulların və məlumatların ixacatına nəzarət edilir. Siz bu cür məhdudiyyətlərə və Avropa /Amerikanın ixracata nəzarət qanunlarına əsasən qadağan olunmuş ölkələrə və ya şəxslərə Əqli Mülkiyyət ixrac etməməyə və ya yenidən ixrac etməməyə bununla razılığınızı bildirirsiz. Əqli Müilkiyyətin hər hansı hissəsindən istifadə etməklə, hər hansı hissəsinin sürətini çıxatrmaqla və ya hər hansı hissəsini yükləməklə, siz bəyan edirsiz ki, bu cür ixracat üçün qadağan olunmuş ölkədə və ABŞ Dövlət Ticarət Departamentinin İmtina Sərəncamları Siyahısında və ya ABŞ-ın Xəzinədarlıq Departamentinin Xüsusilə Təhlükəli Təyin Olunmuş Vətəndaşların Siyahısında deyilsiz; və siz, oxşar vəziyyətdə olan hər hansı şəxslərə Əqli Mülkiyyətə çıxış hüququ təmin etmirsiz. 

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI

Orqanik Qanunların tətbiqi qaydalarını təqdir etməklə, Sky-tours şəxsi xarakterli məlumatların qorunması məsələlərində Andorra qanunvericiliyinin və qüvvədə olan digər qanunvericiliklərin qaydalarının tələblərinə hər zaman əməl edir (18 Dekabr tarixli, 15/2003 nömrəli Andorra Hökümətinin Şərti Qanunu və 9 İyun 2010 tarixli Andorranın Şəxsi Məlumatların Qorunması üzrə Agentliyin Qaydaları), və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının düzgün qaydada istifadəsini və işlənməsini təmin etməyə çalışır. Bunları təmin etmək üçün, istifadəçilər, Skytours şirkətinə xidmətlər üçün müraciət edərkən hər bir ərizədə toplanılan şəxsi məlumatların mövcudluğundan və hər müraciət üzrə şəxsi məlumatlarının işlənməsi üçün onların xüsusi şərtləri qəbul etdiklərindən xəbərdar edilirlər. Eynilə, Skytours bununla aşağıdakı Andorra qanunlarına uyğunluğunu bəyan edir:  13 İyun tarixli 12/2013 nömrəli, ticarət haqqında qanun; 13 İyun tarixli 13/2013 nömrəli, effektiv rəqabət və istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanun; və 16 Oktyabr tarixli 20/2014 nömrəli, ticarət-sənaye fəaliyyətləri rəqəmsal mühitdə icra olunan elektron təchizat və xidmət operatorlarının tənzimlənməsi haqqında qanun. Skytours elektron poçt ünvanlarından kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək məqsədilə hər zaman istifadəçilərin razılığını alacaq.

Yuxararıda qeyd olunanlara əlavə olaraq, Sky-tours eləcədə Avropa Birliyinin Şəxsi Məlumatların Qorunması üzrə Ümumi Qaydalarına (GDPR) əməl edir. 

İSTİFADƏÇİLƏRDƏN TƏQDİM OLUNAN MƏLUMATLAR

Elektron poçt, ərizələr, qısa mətnlər, ideyalar və/və ya təkliflər formasında olmasından asılı olmayaraq, ikimizin arasında aparılan ünsiyyətin bir hissəsi kimi bizə göndərdiyiniz kontentlər yalnız bizim mülkiyyətimizə çevrilir və öz riskiniz hesabına bizə ötürülür. Siz bununla bəyan edir və zəmanət verirsiz ki, sizin yuxarıda qeyd olunanları bizə təqdim etmək hüququnuz mövcuddur. Biz müştəri xidmətləri ilə əlaqədar sualları Məxfilik Siyasətimizə uyğun olaraq cavablandıracağıq.

Tərkibində hər hansı virus, soxulcan, "troya atı", vaxtlı bomba və ya oxşar yoluxdurucu və ya ziyanverici xüsusiyyətləri olan hər hansı materialı Sayta yükləməyiniz qəti şəkildə qadağandır. Qaydaları pozanlar qanunun bütün sərtlikləri ilə cəzalandırıla bilərlər. 

ƏN OPTİMAL QİYMƏTİ TƏKLİF EDƏN TEXNOLOGİYA

Bizim müasir bronlaşdırma sistemi ən optimal qiymətləri və əlaqələri tapmaq üçün real vaxtda səyahət operatorlarının axtarışını emulyasiya etməklə süni intellektdən istifadə edir. Aviabiletlərin verilməsi üzrə şəxsi biliyimiz və 30 ildən artıq təcrübəmiz avtomatlaşdırılmış bu yeni texnologiya ilə icra olunur.
Sizə daha ucuz təklifləri təqdim edə bilmək üçün, bəzən biz müəyyən məqamda iki hissəli səyahəti ayırır və iki fərdi aviabileti onların yerinə qoyuruq və ya hər hansı digər yaradıcı alqoritmdən istifadə edirik. Eləcədə, siz bir tərəfli aviareys axtararsızsa və bu aviareys üçün aviabiletin qiyməti iki tərəfli aviareysin qiymətindən baha olarsa, biz sizin üçün iki tərəfli aviareys bronlaşdırır və aviabileti sizə təqdim edirik və siz yalnız gediş aviareysindən istifadə edirsiz. Biz öz sistemimizi daima yeniləyir və təkmilləşdiririk və internetdə mövcud olan ən müasir bronlaşdırma sisteminə yiyələnməyimizdən qürur duyuruq.

AVİABİLETLƏR VƏ ÖDƏNİŞLƏR

Biz sizdən ödənişi seçdiyiniz valyutada alırıq. Biz 59 müxətlif valyutada ödənişləri dəstəkləyirik. İstədiyniz valyuta siyahıda olmazsa, ödəniş Avro (EUR) ilə alınacaq.

Bəzi vəziyyətlərdə, ödəniş kartları ilə beynəlxalq əməliyyat aparan müştərilərdən kredit kartlarının yerli istehsalçısı  tərəfindən qoyulmuş əlavə ödəniş haqqıları tutula bilər. Kredit kartı üzrə tutulan bu cür ödənişlər ilə bağlı hər hansı sorğular kredit kartının istehsalçısına yönləndirilməlidir. 

AVİAREYSLƏR

İlk yoladüşmə vaxtından 24 saat əvvəl, aviareyslərinin vaxt cədvəllərini bir daha yoxlamalarını bütün müştərilərimizə tövsiyyə edirik. Təhlükəsizlik səbəblərindən, hava yolları aviareysin vaxt cədvəlini dəyişə və ya ləğv edə bilər, sky-tours.com aviareys üzrə əməliyyatlara nəzarət etmir və hava yollarının hərəkəti nəticəsində məruz qalınan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır. 

Dəyişiklik 90 dəqiqəyə qədər olduqda bəzi hava yolları geri-ödənişlər etmir, vaxt cədvəlinə 90 dəqiqədən artıq edilən dəyişiklərin sərnişin tərəfindən qəbul olunması sərnişinin seçiminə bağlıdır, və sərnişin bu dəyişiklikdən imtina etməklə vaxtı dəyişdirilmiş aviareys(lər) üzrə xərclərin geri ödənilməsini tələb edə bilər. 

Səyahət marşrutunuza birdən artıq hava yolları daxil olduğu təqdirdə, müxtəlif hava yolları, hətta bütün səyahət birgə bronlaşdırılarsa və ya tranzit aviareysinə birbaşa təsir edərsə belə, digər aviadaşıyıcı tərəfin tətbiq etdiyi ləğvetmə/dəyişikliyə görə məsuliyyət daşımaya bilərlər; bu zaman təsirə məruz qalmayan aviadaşıyıcının ümumi tarif qaydaları tətbiq olunacaq. 

Sky-tours.com, sizin adınızdan bronlaşdırmanı edən şirkət kimi, hava yollarının qaydalarına əməl edəcək və bu vəziyyətdə digər aviadaşıyıcının tətbiq etdiyi xərclərə görə məsuliyyət daşımayacaq. 

LƏĞVETMƏLƏR VƏ VAXT CƏDVƏLİNƏ EDİLƏN DƏYİŞİKLƏR

Aviareys axtarışınıza aşağı büdcəli hava yolları daxil olduğu təqdirdə, biz aşağı büdcəli hava yollarının məlumat bazasında axtarışını edəcək, və əgər almağa qərar verərsinizsə, biz sizin adınızdan birbaşa olaraq hava yollarından bronlaşdırmanızı edəcəyik. Müqaviləniz sizin və müvafiq hava yollarının arasında bağlanacaq, və eləcədə onların şərt və müddəaları tətbiq olunacaq. Ümumiyyətlə, aşağı büdcəli hava yollarından alınan aviabiletlərin xərci qəti olaraq geri ödənilmir və aivabiletlə əlaqədar heç bir dəyişiklik etmək mümkün olmur. Bununla belə, bəzi hava yolları müştərilərinə qarşı daha yumşaq ləğvetmə və geri ödəniş siyasəti tətbiq edirlər. 

Aviareysinizi ləğv etmək və ya ona dəyişiklər etmək sizə lazım olarsa, lütfən birbaşa olaraq hava yolları ilə əlaqə saxlayın, çünki, biz yalnız təfliklər üzrə müqayisə, bronlaşdırma və ödənişlərin həyata keçirilməsi xidmətlərini göstəririk. 

Bizim Qaydalara əlavə olaraq, hər hava yollarının Şərt və Müddəaları marşrutunuzun onlara aid hər hissəsinə tətbiq olunur. 

Aşağı büdcəli hava yolları qeydiyyatlı baqaj, hava limanında qeydiyyat, xüsusi oturacaq yerləri, aviareys ərzində əyləncə (mövcud olarsa), qidalanma, içki və qəlyanaltılar və s. üçün sizdən əlavə ödənişlər tələb edə bilərlər. Ayrı cür aydın şəkildə qeyd olunmayana qədər, bu əlavə xidmətlər üçün hər hansı ödənişlər aviabiletinizin qiymətinə daxil edilmir. Bü cür ödənişlər barədə tam məlumat bronlaşdırmanızı edərkən sizə verilməyə bilər. Bu səbəbdən, sizə hava yollarının vebsaytını ziyarət edib, baqaj normaları və s. barədə məlumatları nəzərdən keçirmək lazımdır. Biz məruz qalınan hər hansı əlavə xərclərə görə məsuliyyət daşımırıq, və hər hansı əlavə xidmətləri sifariş etmək və ya xərcləri müəyyənləşdirmək üçün müvafiq hava yolları ilə əlaqə saxlamağı sizə tövsiyyə edirik.

SƏRNİŞİN HÜQUQLARINIZI QORUMAQ ÜÇÜN SİZƏ GÖSTƏRİLƏN PULSUZ DƏSTƏK

Təzminat üçün hüquqlarınızın hüquqi qaydada qorunması məqsədilə üçüncü tərəfin sığortalama xidməti ilə qeydiyyatdan keçmişik. Aviareys yubadılarsa və ya ləğv edilərsə, AirHelp xidməti bu barədə sizə bildiriş göndərəcək və hava yol(lar)ından təzminat tələb etmək üçün hüquqi təmsilçiniz olmağı sizə təklif edəcək. 

Bu Şərt və Müddəaları qəbul etməklə, hüquqi ünvanı 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000) olan, hüquqi şəxs kimi Honq Konq şəhərində qeydiyyatdan keçmiş və Hüquqların Qorunması Xidmətləri ilə əlaqədar öz xidmətlərini sizə təklif etmək üçün sizinlə əlaqə saxlaya biləcək AirHelp Limited şirkətinə öz əlaqə məlumatlarınızı təmin etməyə razılığınızı bildirirsiz. 

Bizim Hüquqların Qorunması Xidmətlərimizdən istifadə etmək istəmədiyiniz təqdirdə lütfən bu barədə bizi məlumatlandırın, və biz sizin üçün bu xidmətləri ləğv edəcəyik. Sizə Təzminat iddiası etməyə hüquq verən vəziyyətin baş verməsindən sonra 30 gün ərzində bu xidmətin müddəaları ilə razı olmadığınız barədə bildirişinizi almadığımız təqdirdə, biz, bu xidmətlərimizdən sizin yararlanmaq niyyətində olduğunuzu güman edərək seçilmiş aviadaşıyıcı(lar)ına qarşı təzminat iddiası prosesinə start verəcəyik. 

TARİFƏ ZƏMANƏT 

Aviabilet verilməyənə qədər, aviabiletin tarifi ilə əlaqədar zəmanət verilmir. İstifadə olunan ödəniş növünün etibarlılığını təmin etmək üçün təsdiqləmə prosesinə dair müəyyən addımlar atırıq, və saytımızda hər hansı saxtakarlıq fəaliyyətlərinə yol vermirik. Hava yollarının öz avialbiletlərinin qlobal satışına hüquqları mövcuddur və bu, təsdiqləmə proseduru tamamlanana qədər bəzən aviabiletin digərinə satılması ilə nəticələnir.

HÜQUQİ ÖHDƏLİK

Saytda bizim tərəfimizdən saxlanmayan keçid linkləri mövcud ola bilər. Yalnız yaxşı zövqdə və istifadəçilərimiz üçün təhlükəsiz olan saytlara keçid linklərinin olmasını təmin etməyimizə baxmayaraq, biz bu cür saytlarda dərc olunmuş materialları müntəzəm olaraq nəzərdən keçirmirik. Bu keçid linkləri yalnız sizin rahatlığınız üçün təmin olunur. Biz bu cür saytlarda mövcud olan hər hansı materialları heçdə dəstəkləmirik. Bu cür saytlardakı kontentlərə dair heç bir məsuliyyət daşımırıq və onlara dair öz dəstəyimizi bəyan etmirik. Hər hansı üçüncü tərəfin saytına keçməyə qərar verərkən, bunu öz riskiniz hesabına etmiş olursuz. 

MƏXFİLİK VƏ KUKİ SİYASƏTİ

Siz, şərtləri bu sənədə daxil olunmuş bizim Məxfilik və Kuki Siyasətini oxumusuz və bü cür şərtlərə bununla öz razılığınızı bildirirsiz.
ZƏMANƏTDƏN İMTİNA
SAYTDA TƏQDİM OLUNAN XİDMƏT VƏ MATERİALLAR "OLDUĞU KİMİ" TƏMİN OLUNUR. MÖVCUD QANUNLA İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMAL SƏVİYYƏDƏ, BİZ, VƏ BİZİM TƏMİNATÇILAR VƏ YA DİSTRİBÜTORLAR, AŞAĞIDAKILAR DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNLARLA MƏHDUDLAŞMADAN BİRBAŞA BƏYAN EDİLMİŞ VƏ YA NƏZƏRDƏ TUTULAN BÜTÜN ZƏMANƏTLƏRDƏN BUNUNLA İMTİNA EDİRİK: (1) TİCARİ DƏYƏR, MÜƏLLİF HÜQUQLARI POZUNTULARININ OLMAMASI VƏ MÜƏYYƏN BİR MƏQSƏD ÜÇÜN UYĞUNLUQ İLƏ ƏLAQƏDAR NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏR, VƏ SAYTDA TƏMİN OLUNAN HƏR HANSI XİDMƏT VƏ MATERİALLARA DAİR MÜLKİYYƏT HÜQUQU; (2) XİDMƏT VƏ MATERİALLARIN FUNKSİYALARININ FASİLƏSİZ VƏ YA XƏTASIZ OLACAĞINA, QÜSURLARIN ARADAN QALDIRILACAĞINA VƏ YA XİDMƏT VƏ MATERİALLARIN MÖVCUDLUĞUNU MÜMKÜN EDƏN SAYTDA VƏ YA SERVERDƏ VİRUS VƏ YA DİGƏR ZƏRƏRLİ KOMPONENTLƏRİN OLMAYACAĞINA DAİR HƏR HANSI ZƏMANƏTLƏR; (3) DÜZGÜNLÜK, DƏQİQLİK, ETİBARLILIQ, VAXTLILIQ, VƏ YA HƏR HANSI DİGƏR BAXIMDAN SAYT TƏRƏFİNDƏN TƏMİN OLUNAN XİDMƏT VƏ MATERİALLAR İLƏ ƏLAQƏDAR İSTİFADƏ VƏ YA İSTİFADƏNİN NƏTİCƏLƏRİNƏ DAİR HƏR HANSI ZƏMANƏTLƏR. SAYTDAN İSTİFADƏNİZ İLƏ ƏLAQƏDAR ORTAYA ÇIXAN HƏR HANSI VƏ BÜTÜN XƏRCLƏRİ YALNIZ SİZ ÖZÜNÜZ QARŞILAYACAQSIZ. MÖVCUD QANUNLA NƏZƏRDƏ TUTUTLAN ZƏMANƏTLƏRİN İSTİSNA EDİLMƏSİ QADAĞAN OLUNA BİLƏR, BUNA GÖRƏ DƏ YUXARIDA QEYD OLUNAN İSTİSNA SİZƏ ŞAMİL OLUNMAYA BİLƏR. 

ÖHDƏLİYİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

SƏHLƏNKARLIQ DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMADAN, BİZ, VƏ/VƏ YA BİZİM TƏMİNATÇILAR VƏ YA DİSTRİBÜTORLAR, SAYTDAN İSTİFADƏYƏ VƏ YA BRAUZİNQƏ ÇIXIŞ ƏLDƏ ETMƏYİNİZ VƏ YA SAYTDAN HƏR HANSI MATERİALLARI, MƏLUMATLARI, MƏTNİ, ŞƏKİLLƏRİ, VİDEO, AUDİO VƏ YA DİGƏR MƏLUMATLARI YÜKLƏMƏYİNİZ NƏTİCƏSİNDƏ KOMPÜTER AVADANLIĞINIZA VƏ YA DİGƏR MÜLKİYYƏTINIZƏ DƏYƏN HƏR HANSI ZƏRƏRƏ VƏ YA ONLARA SALINAN VİRUSA GÖRƏ HEÇ BİR HALDA HÜQUQİ ÖHDƏLİK DAŞIMAYACAĞIQ. BİZ VƏ YA BİZİM TƏMİNATÇILAR VƏ YA DİSTRİBÜTORLAR, SAYTDA MÖVCUD OLAN XİDMƏT VƏ MATERİALLARDAN İSTİFADƏ ETMƏ VƏ YA İSTİFADƏ EDƏ BİLMƏMƏ NƏTİCƏSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN VƏ YA HƏR HANSI YOLLA BUNLARLA ƏLAQƏLİ OLAN, MÜQAVİLƏDƏ, QANUNİ HÜQUQLARIN POZULMASI HAQQINDA QANUNDA, ŞƏRTSİZ ÖHDƏLİKDƏ VƏ YA AYRI CÜR OLMASINDAN ASILI OLMAYARAQ, (MƏNFƏƏT İTKİSİ VƏ YA ƏMANƏT İTKİSİ DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNLARLA MƏHDUDLAŞMADAN) HƏR HANSI ZƏDƏ, İTKİ, İDDİA, ZƏRƏR, VƏ YA HƏR HANSI FAKTİKİ, CƏRİMƏ SANKSİYASINDAN DOĞAN, DOLAYI, TƏSADÜFİ VƏ YA İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ZƏRƏRƏ GÖRƏ, HƏTTA ƏGƏR BÜ CÜR ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜ BARƏDƏ ƏVVƏLCƏDƏN TÖVSİYYƏLƏR EDİLƏRSƏ BELƏ, HEÇ BİR HALDA HÜQUQİ ÖHDƏLİK DAŞIMAYACAĞIQ. BIZIM VƏ/VƏ YA BİZİM TƏMİNATÇILARIN VƏ YA DİSTRİBÜTORLARIN MALİYYƏ ÖHDƏLİYİNİN ÜMUMİ MƏBLƏĞİ, HƏR HANSI BU CÜR ÖHDƏLİYİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNƏ SƏBƏB OLA BİLƏCƏK, MARŞRUTA DAXİL OLAN BÜTÜN AVİAREYSLƏRİN ÜMUMİ DƏYƏRİNDƏN HEÇ BİR HALDA ARTIQ OLA BİLMƏZ. SAYTDAKI MƏHSULLARA VƏ/VƏ YA XİDMƏTLƏRƏ ÇIXIŞINIZ VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİZ VƏ YA ONLARI SATINALMANIZ NƏTİCƏSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN VƏ/ VƏ YA ONLARLA ƏLAQƏDAR OLAN HƏR HANSI İDDİA VƏ YA IDDIA SƏBƏBİ, BÜ CÜR İDDİA VƏ YA İDDİA SƏBƏBİNİN YARANDIĞI VƏ YA BORCLANDIĞI, VƏ YA SATINALMANIN TAMAMLANDIĞI TARİXDƏN SONRA BİR (1) İL MÜDDƏTİ ƏRZİNDƏ EDİLMƏLİDİR. MÖVCUD QANUNLA TƏSADÜFİ VƏ YA İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ZƏRƏRLƏR ÜZRƏ ÖHDƏLİYİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ YA İSTİSNA OLUNMASI QADAĞAN OLUNA BİLƏR. BUNA GÖRƏ DƏ YUXARIDA QEYD OLUNMUŞ MƏHDUDİYYƏT VƏ YA İSTİSNA SİZƏ ŞAMİL OLUNMAYA BİLƏR. SAYTDAN İSTİFADƏ İLƏ BAĞLI HƏR HANSI RİSK ÜÇÜN ÖZÜNÜNZ MƏSULİYYƏT DAŞIYIRSIZ. 

SAYT VASİTƏÇİ QİSMİNDƏ 

REZERVASİYA VƏ BRONLAŞDIRMALARI TANITMAQLA, SATMAQLA VƏ YA QƏBUL ETMƏKLƏ, BİZ, SƏYAHƏTƏ AİD MƏHSUL VƏ/VƏ YA XİDMƏTLƏRİN TƏMİNATÇILARI ÜÇÜN BÜ CÜR MƏHSUL VƏ/VƏ YA XİDMƏTLƏR (HAVA VƏ QURU NƏQLİYYATI, MEHMANXANAYA YERLƏŞDİRMƏ, QİDALANMA, TURLAR, KRUİZLƏR, SƏYAHƏT SIĞORTASI VƏ S.) İLƏ ƏLAQƏDAR VASİTƏÇİ VƏ YA TƏMSİLÇİ QİSMİNDƏ ÇIXIŞ EDİRİK. BİZ BU CÜR TƏMİNATÇILAR TƏRƏFİNDƏN MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNİN POZULMASI VƏ YA ONLARIN HƏR HANSI FƏALİYYƏTİ VƏ YA XƏTALARI NƏTİCƏSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN, SİZƏ VƏ/VƏ YA, MÖVCUD OLARSA, SƏYAHƏT YOLADIŞ(LAR)INIZA DƏYƏN HƏR HANSI İTKİ, ZƏRƏR, YUBANMA VƏ YA ZƏDƏ İLƏ BAĞLI MƏSULİYYƏT DAŞIMIRIQ. BİZ, BU CÜR TƏMİNATÇILAR TƏRƏFİNDƏN TƏKLİF OLUNAN HƏR HANSI TARİFLƏRƏ, BRONLAŞDIRMALARA, REZERVASİYALARA VƏ YA DİGƏR SATINALMA ŞƏRTLƏRİNƏ DAİR HEÇ BİR ZƏMANƏT VERMİRİK.
HƏR HANSI SƏYAHƏT TƏMİNATÇI(LAR)ININ MÜFLİS OLMASI NƏTİCƏSİNDƏ, VƏ YA TERRORİZM FƏALİYYƏTLƏRİ VƏ/VƏ YA FORS-MAJOR (YƏNİ, BİZDƏN ASILI OLMAYAN HALLAR) DAXİL OLMAQLA, MALİYYƏ BÖHRANI, SİYASİ VƏ YA SOSİAL İXTİŞAŞ, ƏMƏK PROBLEMLƏRİ, MEXANİKİ VƏ YA İNŞA İLƏ BAĞLI ÇƏTİNLİKLƏR, İQLİM ABERRASİYALARI, YERLİ QANUNLAR, XƏSTƏLİKLƏR, MƏLUM OLMAYAN ŞƏRAİTLƏR NƏTİCƏSİNDƏ BAŞ VERMƏSİNDƏN ASILI OLMAYARAQ, SƏYAHƏTƏ AİD MƏHSUL VƏ/VƏ YA XİDMƏTLƏRİN TƏMİNATINDA YARANAN FASİLƏLƏRƏ GÖRƏ BİZ HEÇ BİR MƏSULİYYƏT DAŞIMIRIQ. 

BEYNƏLXALQ İSTİFADƏ

Biz, Saytda mövcud olan material və ya xidmətlərin Avropa və ABŞ ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdə istifadə üçün müvafiq olmasını və ya mövcudluğunu bəyan etmirik. Saytda mövcud olan materiallara və xidmətlərə, kontentlərinin yayımlanması qeyri-qanuni olan ölkələrdən çıxış qadağandır. Sayta digər ərazilərdən daxil olan şəxslər bunu şəxsi təşşəbbüsləri əsasında edir və yerli qanunların tələblərinə əməl etmək üçün müstəqil məsuliyyət daşıyırlar. 

XİTAM

Bizim, şəxsi qərarımız əsasında, və öhdəliksiz olaraq, Saytin bütün və ya müəyyən hissəsinə olan çıxışınıza, bildirişlə və ya bildirişsiz, hər hansı səbəbdən və ya səbəbsiz, xitam vermək hüququmuz mövcuddur.

QORUMA ZƏMANƏTİ 

Siz, bizi, bizim Təminatçıları və Distribütorları və onların hər bir müvafiq əməkdaşlarını, direktorlarını, işçilərini və təmsilçilərini, hüquq və mühasibatlıq xidmətləri ilə bağlı ağlabatan xidmət haqqıları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, bu sənəddə əks olunan öhdəliklərə əlavə olaraq sizin tərəfdən və ya sizin adınızdan və yaxudda Saytdan istifadəniz nəticəsində üçüncü tərəflər tərəfindən edilən hər hansı iddiadan, iddia səbəbindən və ya tələbdən qoruyacaq və bunlara qarşı sığortalayacaqsız. 

MÜQAVİLƏNİN BÜTÖV HİSSƏSİ; QÜVVƏDƏ OLAN QANUNVERİCİLİK; MƏKAN; MÜQAVİLƏNİN HİSSƏLƏRLƏ ETİBARLILIĞI

Buradakı Qaydalar Andorra Knyazlığının qanunlarına və Avropa Birliyinin Normativ Qaydalarına əsasən, hər hansı hüquq normalarının kolliziyasına yol verilmədən, tənzimlənməli və şərh olunmalıdırlar. Siz, bu Qaydalardan və ya onunla əlaqədar ortaya çıxan hər hansı məhkəmə iddiasına və ya hüquq-ədalət iddiasına Andorra hökümətinin məhkəkəmələrində baxılacağına razılığınızı bildirir, və bu cür məhkəmələrin müstəsna şəxsi yurizdiksiyasını qəbul etməklə, hər hansı bu cür iddialara dair məhkəmə prosesinə başlanması üçün onları bu məhkəmələrə təqdim edəcəyinizə bununla öz razılığınızı bildirirsiz.

Last updated: May 2018