Защита на пътника при отмяна на полета

Стандартна услуга

Ние се стремим да направим резервацията на вашия полет лека и безпроблемна. Нашата услуга Защита при отмяна на полет - стандартна ви помага тогава когато не можете да осъществите планираното пътуване в следните случаи:

- неочаквано здравно неразположение;

- в случай на нараняване на пътника, в случай на смърт в семейството на пътника, на планирания спътник, бизнес партньор  или в техните семейства или на домакина, който приема пътника при пристигането му в крайната точка на пътуването с въпросния билет;

- бедствие, което лишава пътника от подслон при пристигане в дестинацията на планираното пътуване.

- тероризъм или граждански безредици в крайната дестинация на планираното пътуване, за които правителството на държавата на пътника е издало предупреждение за въздържане от пътуване след датата на влизане в действие на услугата Защита при отмяна на полета.

 - ако пътникът е призован като свидетел в съда или като съдебен заседател.

- в случай на загуба на работното място - недоброволна загуба на постоянния трудов ангажимент; безработица, продължаваща повече от една година.

Защитата на пътника при отмяна на полета, услуга на Travelwaiver.com, е валидна в целия свят. Ако ви се наложи да отмените полет поради една от изброените по-горе причини, сумата,  заплатена за билета ще ви бъде възстановена до стойност 1000 $, с приспадане на 100 $, както и цената на самата услуга.

Защита при отмяна на полет - златна

Можете да защитите вашата поръчка на билет със Златната ни Безвъпросна Защита при отмяна на полета, която ви позволява да отмените целия полет или част от него по каквито и да било причини в срок до 24 часа преди пътуването и да си получите обратно цената на платения билет, без да е необходимо никакво обяснение. (Разбира се, приспада се стойността на самата услуга Безвъпросна Защита при отмяна на полет - Златна). Нашата Безвъпросна защита при отмяна на полета може да бъде закупена единствено заедно с резервацията на самия билет. Това ви осигурява спокойствие за в случай, че се наложи да отмените полета, до който остават не повече от 24 часа.

За да си получите парите за билета обратно, трябва просто да попълните формуляра на www.travewaiver.com - наш партньорски сайт или да ни изпратите съобщение чрез Скайтур Съпорт Тикет Сървис (www.sky-tours.com/support/)

Отмяна чрез гласова поща, електронна поща или по друг начин може и да не бъде приета и ще бъде приравнена към стандартната услуга Защита при отмяна на полета на нашия обслужващ партньор.

Не можете да купите услугата Защита при отмяна на полет допълнително - след като вече сте купили билет за полета, независимо дали това е било част от по-голяма поръчка или пък като отделно допълнение към предишна поръчка. Ако не сте купили услугата Защита при отмяна на полета, то в сила остават предвидените за случая разпоредби на превозвача, тур-оператора, рент-а-кар компанията и/или останалите агенции/партньори.

Златната "Безвъпросна Защита при отмяна на полет" покрива единствено цената на покупките ви от Sky-Tours.com (включително билети за представления и антракции, настаняване, рент-а-кар и ваканционни пакети) при условие, че те са включени в покупката ви под един и същи номер  и не покриват каквито и да било други пътни разходи, които могат да се окажат наложителни. Не покриват и разходите ви за други покупки от Скайтурс.

Важно! 

За да се избегнат злоупотреби с тази услуга, покупката на Безвъпросна Златна защита при отмяна на полет се ограничава до три пъти за всеки 12 месечен период. Сумата, приспадана всеки път е 100 $, максималната сума, платима при всеки отделен случай е ограничена до 1000 $.