Ochrana před stornem

Standartní Ochrana před Stornem

Snažíme se vytvořit rezervaci Vašeho letu bezproblémově, jak je to jen možné. Náš Plán Standardní Ochrany před Stornem Vás chrání, pokud by jste nebyli schopni odcestovat kvůli některému z následujících důvodů:

  • Nepředvídané nemoci,
  • Zranění nebo smrti sebe sama, a / nebo člena Vaší nejbližší rodiny, společníka při cestě, obchodního partnera nebo jeho nejbližší rodiny nebo hosta pro cestu.
  • Neštěstí, které činí Vaše hlavní bydliště neobyvatelné.
  • Terorismu nebo občanských nepokojů v cílové destinace letenky, pro které vláda v zemi Vašeho pobytu vydala doporučení proti cestování po datu účinosti Vaší ochrany před stornem.
  • Situaci, kdy jste obeslán vypovídat jako svědek nebo vybrán jako porotce při soudu.
  • Ztráta zaměstnání: nedobrovolné ztráty stálého zaměstnání, které bylo nepřetržité po dobu delší než jeden rok.
Sky-tours Ochrana před Stornem, služba Travelwaiver.com, je platná po celém světě. V případě, že budete muset zrušit svou cestu z některého z výše uvedených důvodů, Vám bude vrácena letenka až do celkové výše 1000 dolarů, méně než uznatelných 100 dolarů a samozřejmě poplatek za Ochranu před stornem.

Zlatá Ochrana před stornem.

Můžete ochránit Váš cestovní příkaz s naší Zlatou - Bez Otázek Ochranou před Stornem, která Vám umožňuje zrušit všechny nebo jakékoli části Vašeho příkazu, pro JAKÝKOLI důvod, více než a do 24 hodin před odletem a obdržet hotovost zpět bez absolutně ŽÁDNÝCH otázek (cena za Bez Otázek Ochranu před Stornem je samozřejmě nevratná).

Naší Bez Otázek Ochranu před Stornem lze zakoupit pouze v době podání své rezervace. Dává Vám klid v duši, pokud potřebujete zrušit svojí cestu do 24 hodin před dobou zamýšlené cesty.

Pro vrácení hotovosti, musíte pouze vyplnit formulář na webových stránkách našeho partnera www.travelwaiver.com nebo nám zašlete zprávu prostřednictvím Sky-tours Podpory na Rezervaci Letenek (www.sky-tours.com/support/)

Zrušení prostřednictvím hlasové pošty, e-mailu nebo nedostatečným sdělením nemusí splňovat podmínky a bude podléhat Standartním Storno Podmínkám našeho partnera.

Ochrana před stornem není k dispozici při nákupu po původním zakoupení, ať už v souvislosti s objednávkou nebo individuálním dodatkem k původnímu příkazu. Pokud jste si nezakoupili Ochranu před Stornem, standartní zásady storna společností Airline, Tour Operator, Car Rental Company nebo jiných služeb partnera zůstává v platnosti.

I v případě, že Vaše objednávka obsahuje Zlatou- Bez Otázek Ochranu před Stornem do 24 hodin před odletem, standartní zásady storna budou platit. Zlatá "Bez Otázek Ochrana před Zrušením" se vztahuje na cesty zakoupené od Sky-Tours.com pouze (včetně vstupenek na Show a Atrakce, nocleh, půjčení aut a ubytování), je-li ve stejném pořadí / rezervačním čísle, a nezahrnuje žádné jiné cestovní náklady, které mohou vzniknout. Nevztahuje se na další nákupy, které jste provedli přes Sky-Tours.com.

Důležité upozornění!

Aby nedocházelo k zneužití této služby, každá osoba, která zakupuje Zlatou "Bez Otázek Ochranu před Stornem" má právo na maximálně 3 nároky během 12 měsíců. Uznatelná částka pro každý nárok je 100.00 dolarů a maximální částka na jeden nárok a osobu je omezen na 1000,00 dolarů.