Οροι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ («Όροι») ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (η "Ιστοσελίδα")

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Sky-tours, ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένα υπερήφανο διαπιστευμένο ταξιδιωτικό γραφείο μέλος της IATA (International Air Transport Association) είναι επίσης μέλος του ASTA (American Society of Travel Agents), μέλος της DRV (Deutscher Verband Reisebüro) και μέλος του SRF (Svenska Resebyraforeningen ).

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε δεσμευτική συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα ή το σύνολο αυτών των Όρων ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε ελέγχετε αυτούς τους όρους περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές σε αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της "Πολιτική απορρήτου" μας) αποτελεί τη δεσμευτική αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Επιπλέον, μπορούμε να αλλάξουμε οποιοδήποτε ή όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων, των προϊόντων, των προγράμματα ή/και των υπηρεσιών που περιγράφονται ή που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Sky-tours συμμορφώνεται με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της Ανδόρρας όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ειδικός Νόμος της Ανδόρρας 15/2003 της 18ης Δεκεμβρίου και Κανονισμοί της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ανδόρρας της 9ης Ιουνίου 2010), εγκρίνοντας τους κανονισμούς εφαρμογής του Οργανικού Νόμου, καθώς και με τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία καθ’ οιανδήποτε στιγμή, και επιδιώκει να διασφαλίζει την ορθή χρησιμοποίηση και μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Για τον σκοπό αυτό, σε κάθε φόρμα συλλογής προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης από τη Sky-tours, θα γνωστοποιείται στον χρήστη η ύπαρξη και η αποδοχή από την πλευρά του των ιδιαίτερων προϋποθέσεων που αφορούν τη μεταχείριση των δεδομένων του σε κάθε περίπτωση. Ομοίως, η Sky-tours δηλώνει δια του παρόντος ότι συμμορφώνεται με τους ακόλουθους νόμους της Ανδόρρας: 12/2013 της 13ης Ιουνίου σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, 13/2013 της 13ης Ιουνίου περί αποτελεσματικού ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή και 20/2014 της 16ης Οκτωβρίου που ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ψηφιακό χώρο.

Θα ζητείται πάντοτε η συγκατάθεση των χρηστών προκειμένου να χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν για εμπορικούς σκοπούς.

Πέραν των ανωτέρω η Sky-tours συμμορφώνεται επίσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΑΔΕΙΕΣ

Όλα τα υλικά και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, εικόνων, εικονογραφήσεων, κειμένων, αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ, προστατεύονται από ή αποτελούνται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, και/ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ("Πνευματική Ιδιοκτησία"). Η πνευματική ιδιοκτησία διέπεται και προστατεύεται από τα ευρωπαϊκά/αμερικανικά και παγκόσμια πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και διατάξεις της Συνθήκης προστασίας απορρήτου και του νόμου περί δημοσιότητας των κανονισμών και του καταστατικού. Η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει ή ελέγχεται από εμάς ή από άλλα μέλη τα οποία μας έχουν παραχωρήσει την άδειαστο δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την πνευματική τους ιδιοκτησία ή το δικαίωμα να εμπορευόμαστε τα προϊόντα τους και/ή τις υπηρεσίες τους (συλλογικά οι «πάροχοι»).

Η πνευματική ιδιοκτησία προσφέρεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να τηρείτε κάθε επιπρόσθετη αναγγελία πνευματικής ιδιοκτησίας, πληροφορία ή περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με αυτούς τους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις όποιες άλλες σημειώσεις που περιέχονται στην εν λόγω πνευματική ιδιοκτησία. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση, διανομή, ή/και εκμετάλλευση κάθε πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων των ηλ. διευθύνσεων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή αυτή των παρόχων. Η τροποποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή χρήσης οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών ή η διατήρηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη ιστοσελίδα, απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους.

Όλο το λογισμικό, εφαρμογές και εφαρμογές (συλλογικά, "λογισμικό"), που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία ή διαθέτουμε άδεια από άλλα μέλη («προμηθευτές λογισμικού», μαζί με τους παρόχους, οι «πάροχοι»). Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, ανάδρομη τεχνική έρευνα, δημιουργία παράγωγων έργων, σε ανάδρομη συναρμολόγηση ή αντίστροφη μεταγλώττιση, πώληση, εκμίσθωση, διανομή, ενοικίαση, ανάθεση ή τροποποίησει οποιουδήποτε λογισμικού στον ιστότοπο.

Οι Ευρωπαϊκοί/Αμερικανικοί νόμοι ελέγχουν τις εξαγωγές προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς αυτούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε προϊόντα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε χώρες ή πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται βάσει της ευρωπαϊκής/αμερικανικοί νομοθεσίας του ελέγχου εξαγωγών. Με τη χρήση, αντιγραφή ή λήψη οποιουδήποτε τμήματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλώνετε ότι δεν είστε σε μια χώρα όπου η εξαγωγή απαγορεύεται. Ότι δεν είστε στο Συμβούλιο ελέγχου παραγγελιών του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ή στο συμβούλιο των ειδικών πολιτών του  αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών και ότι δεν παρέχετε πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται σε παρόμοια θέση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το περιεχόμενο που στέλνετε σε εμάς, όπως μεταξύ των δύο μας, είτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου, φόρμας, μηνύματος, ιδεών και/ή προτάσεων καθίσταται αποκλειστική ιδιοκτησία μας και μεταδίδεται με δική σας ευθύνη. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κάτοχος ή έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα παραπάνω σε εμάς. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις πελατών, σύμφωνα με την δική μας "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων".

Απαγορεύεται αυστηρά το ανέβασμα στην ιστοσελίδα οποιουδήποτε υλικού που περιέχει οποιοδήποτε ιό, "σκουλήκι", "δούρειος ίππος", time bomb ή παρόμοια μολυσματικά ή καταστροφικά χαρακτηριστικά. Οι παραβάτες μπορεί να διώκονται στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΣ

Με την υποβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιστοσελίδα της Sky-tours.com, συμφωνείτε να μας δώσετε την άδεια να σας στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με ενημερώσεις ταξιδιών, ενημερωτικά δελτία ή πληροφορίες για τις οποίες θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε αυτή την υπηρεσία. Η Sky-tours μπορεί να προσφέρει λίστες ταχυδρομείου ως μέρος της εξυπηρέτησης.

Συμφωνείτε ότι είστε ένας νόμιμος ενήλικας (σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας) πριν από την εγγραφή σε κάποια από τις λίστες ταχυδρομείου της Sky-tours. Δέχεστε να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα ή παράνομο σε οποιαδήποτε από τις λίστες της Sky-tours. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε και όλα τα μηνύματα που δημιουργούνται από την λίστα της Sky-tours γίνονται κτήμα της Sky-tours.

Η Sky-tours δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την ορθότητα, τη νομιμότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του κάθε μηνύματος στις λίστες της.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η κορυφαία μας μηχανή κρατήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται την αναζήτηση των πραγματικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για την εξεύρεση των καλύτερων ναύλων και σύνδεσης. Η προσωπική γνώση και η εμπειρία μας των άνω των 30 ετών στην έκδοση εισιτηρίων έχει εφαρμοστεί σε αυτή τη νέα αυτοματοποιημένη τεχνολογία. Μερικές φορές χωρίζουμε το ταξίδι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και προσθέτουμε δύο ατομικά αεροπορικά εισιτήρια μαζί ή χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο δημιουργικό αλγόριθμο για να σας δώσουμε μια φτηνότερη επιλογή. Επίσης, εάν ψάχνετε για ένα αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής και αυτή η τιμή είναι υψηλότερη από ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής, θα σας δείξουμε, κλείσουμε και θα εκδώσουμε ένα μετ 'επιστροφής για εσάς, όπου θα χρησιμοποιήσετε μόνο το εξερχόμενο εισιτήριο.

΅Εκσυγχρονίζουμε και βελτιώνουμε το σύστημά μας όλο το χρόνο και είμαστε υπερήφανοι για τους εαυτούς μας για την πιο προηγμένη μηχανή κρατήσεων μέσω Διαδικτύου.

ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

Υπογράψαμε με ένα τρίτο μέρος υπηρεσίες προστασίας για την επιβολή του δικαιώματός σας σε αποζημίωση.  Εάν μια πτήση καθυστερήσει ή ακυρωθεί η AirHelp θα σας ειδοποιήσει και θα σας προτείνει να σας εκπροσωπήσει και να αξιώσει αποζημίωση από την(τις) εταιρεία(ες).

Αποδεχόμενοι το παρόν έγγραφο Όρων & Προϋποθέσεων, συμφωνείτε να παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας Σας στην εταιρεία AirHelp Limited, μια εταιρεία που συστάθηκε στο Χονγκ Κονγκ με έδρα στο κτίριο Άμτελ αριθμός 9B, στην διεύθυνση 148 Des Voeux Road Central, στο Κέντρο, στο Χονγκ Κονγκ (CB Αρ. 1926223, BR Αρ. 61625023-000) η οποία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προσφέρει την παροχή των υπηρεσιών της που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Επιβολής.  

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας παρέχονται οι Yπηρεσίες Επιβολής, παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα σταματήσει η παροχή τους. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την ειδοποίησή σας με τη διαφωνία σας όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών εντός 30 ημερών από την εμφάνιση του περιστατικού που σας δίνει το δικαίωμα της Αξίωσης, κατανοούμε ότι θέλετε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες αυτές και, κατά συνέπεια, θα ξεκινήσει η Αξίωση είσπραξης κατά του(των) Επιλεγμένου(ων) Μεταφορέα(ων).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Για τις πτήσεις εκδίδουμε όλες τις αγορές στο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές σε άλλο νομίσματα είναι μόνο για σύγκριση και μόνο μικρές διαφορές μπορεί να εμφανιστούν την ημέρα στην οποία η εταιρεία χρεώνει την πιστωτική σας κάρτα για το εισιτήριο (α)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις σε τοποθεσίες που δεν συντηρούνται από εμάς. Ενώ έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε συνδέσεις με μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι σε καλή κατάσταση και ασφαλείς για τους επισκέπτες μας, δεν αναθεωρούμε τακτικά το υλικό που δημοσιεύεται σε τέτοιες ιστοσελίδες. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για τη δική σας διευκόλυνση. Δεν συμφωνώ κατ 'ανάγκην με όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς τους χώρους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά και δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών. Εάν επιλέξετε ένα σύνδεσμο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενός τρίτου, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που συμπεριληφθούν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην αναζήτηση πτήσεων σας, θα ψάξουμε στη βάση δεδομένων χαμηλού κόστους των αεροπορικών εταιρειών και στη συνέχεια αν επιλέξετε να αγοράσετε, θα επεξεργαστούμε την κράτηση για λογαριασμό σας απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Η σύμβασή σας θα είναι με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και θα υπόκειται επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Γενικά Τα αεροπορικά εισιτήρια χαμηλού κόστους είναι αυστηρά μη επιστρεπτέα και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αεροπορικές εταιρείες που εφαρμόζουν μια πιο χαλαρή πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων έναντι των πελατών τους.
Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την πτήση σας ή να κάνετε αλλαγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική εταιρεία όπως στην υπηρεσία μας, σας παρέχουμε μόνο τη σύγκριση, την κράτηση και την υπηρεσία πληρωμών.

Οι όροι και οι όροι των αερογραμμών ισχύουν για κάθε τμήμα της διαδρομής σας.
Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους μπορούν επίσης να χρεώνουν πρόσθετες χρεώσεις για τις αποσκευές που έχουν υποβληθεί, check-in στο αεροδρόμιο, προτιμώμενα καθίσματα, ψυχαγωγία κατά την πτήση (εάν υπάρχει), τροφή, ποτό και σνακ κ.λπ. Εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά. Οι πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τέτοιες χρεώσεις ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες κατά την κράτηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ελέγξετε την αποζημίωση αποσκευών κλπ., Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετες δαπάνες και σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία για να προσθέσετε οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες και να επαληθεύσετε τις χρεώσεις.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο ναύλος δεν είναι εγγυημένος μέχρι την έκδοση εισιτηρίων. Για να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα του τρόπου πληρωμής που λαμβάνουμε, λαμβάνουμε ορισμένα μέτρα επαλήθευσης και αποφύγουμε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα στον ιστότοπό μας.

Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν όλα τα δικαιώματα να πουλήσουν τα εισιτήριά τους παγκοσμίως και αυτό μπορεί κάποτε να οδηγήσει στην εξάντληση του ναύλου κατά τη διαδικασία ελέγχου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης, οι όροι των οποίων ενσωματώνονται στο παρόν και συμφωνείτε με αυτούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝΟι υπηρεσίες και το υλικό που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο παρέχονται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ Η ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΑΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (1) ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (2) ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ, Η/ ΚΑΙΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΑΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΙΟΘΥΣ ΠΟΥ ΙΣΩς ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑς Η ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ, ΧΡΗΣΗς Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ, ΗΧΟΥ, Η ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘ ΌΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ, Η ΤΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ Η ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Η ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΙ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΞΙΩΣΗ Η Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΚΥΨΕ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑΣ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σε σχέση με αυτούς τους Όρους αρμόδια είναι μόνο τα δικαστήρια της Ανδόρρας, στην Ανδόρρα λα Βέγια, και δια του παρόντος συμφωνείτε να συναινέσετε και να υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων τη διευθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς.


Τελευταία ενημέρωση: ΜΑΪΟΥ 2018