Pembatalan Perlindungan

Pembatalan Perlindungan Standard

Kami cuba untuk membuat tempahan penerbangan anda sebaik mungkin. Piawai Pembatalan pelan Perlindungan kami melindungi anda sekiranya anda tidak dapat untuk perjalanan atas sebab-sebab berikut:

  • Sakit teruk, kecederaan atau kematian diri sendiri, atau ahli keluarga terdekat anda, teman perjalanan, rakan kongsi perniagaan atau keluarga terdekat mereka, atau tuan rumah di destinasi perjalanan;
  • Bencana yang menyebabkan kediaman anda perlu di diami;
  • Keganasan atau gangguan sivil di destinasi tiket terakhir yang mana kerajaan AS/Kanada atau UK telah mengeluarkan nasihat terhadap perjalanan selepas tarikh pembatalan Perlindungan  anda berkuatkuasa;
  • Dijemput untuk hadir sebagai saksi atau dipilih untuk bertugas;
  • Kehilangan pekerjaan: kerugian pekerjaan tetap yang telah berkhidmat selama lebih daripada satu tahun.

Piawai Pembatalan Perlindungan Sky-tours, adalah merupakan perkhidmatan Travelwaiver.com. Ianya adalah sah di seluruh dunia. Sekiranya anda mahu membatalkan perjalanan anda bagi mana-mana sebab yang disenaraikan di atas, selepas dokumentasi yang betul kos tiket anda akan dikembalikan yang berjumlah US $1000 dan yuran US $100 akan dikenakan bagi perlindungan pembatalan tersebut.

Gold   -Tiada Soalan akan Dikemukakan Mengenai Perlindungan-

Anda boleh melindungi perjalanan anda dengan Tiada Soalan Ditanya pembatalan Perlindungan yang membolehkan anda membatalkan semua atau mana-mana bahagian perintah anda, atas  SEBARANG sebab, dan sehingga 24 jam sebelum tarikh perjalanan pertama anda dan menerima bayaran kembali dengan TIADA soalan dikemukan (harga mengenai -Tiada Soalan dikemukakan mengenai pembatalan Perlindungan dan ianya tidak akan dikembalikan).

  • Tiada Soalan akan Dikemukakan mengenai pembatalan Perlindungan dan ianya hanya boleh dibeli pada masa tersebut apabila membuat tempahan anda.
  • Tiada Soalan akan Dikemukakan mengenai pembatalan Perlindungan memberikan anda ketenangan fikiran apabila perlu untuk membatalkan perjalanan anda kepada 24 jam  sebelum anda memulakan perjalanan anda.
  • Untuk menerima bayaran kembali, anda hanya perlu menghubungi sistem Sokongan Sky-Tours.com. Pembatalan melalui mel suara, e-mel, atau selainnya tidak akan layak dan akan tertakluk kepada Dasar Pembatalan Piawai.
  • Tiada Soalan akan Dikemukakan menenai pembatalan Perlindungan hanya boleh ditempah pada pembelian pertama anda. Apabila menempah perjalanan, anda hanya perlu memilih perkhidmatan ini di borang tempahan kami dan menambah-Tiada Soalan akan Dikemukakan megenai Perlindungan Pembatalan pembelian anda.

Perlindungan Pembatalan tidak sah selepas pembelian pertama anda, sama ada bersama-sama dengan perintah atau individu dimasukkan bersama dengan tempahan yang sebelumnya. Sekiranya anda tidak membeli Perlindungan Pembatalan, polisi pembatalan Piawai Airline, Tour Operator, Syarikat Kereta Sewa atau Agen Perkhidmatan lain/Rakan Kongsi adalah kekal.

Walaupun pesanan anda termasuk didalam Tiada Soalan akan Dikemukakan megenai Pembatalan Perlindungan, - dalam tempoh 24 jam perjalanan anda, polisi pembatalan piawai rakan kongsi khidmat anda akan kekal.

-Tiada Soalan akan Dikemukakan Mengenai Perlindungan Pembatalan  - adalah tidak boleh dikembalikan dan tidak mempunyai nilai wang. Tiada Soalan akan Dikemukakan Mengenai pembatalan Perlindungan meliputi perjalanan yang dibeli daripada rakan kongsi kami sahaja (termasuk Pertunjukkan, dan Tarikan Tiket, Penginapan, Sewa Kereta, tiket penerbangan dan Percutian) dalam tempahan/pesanan yang sama, dan tidak meliputi apa-apa perbelanjaan perjalanan lain yang mungkin akan dikenakan.

Setelah digunakan, Tiada Persoalan Megenai Perlindungan Pembatalan-menjadi batal dan tidak sah.

Notis Penting!

Bagi mengelakkan penyalahgunaan Perkhidmatan ini setiap individu, pembelian "Tiada Soalan akan Dikemukakan Mengenai Perlindungan Pembatalan" adalah berhak untuk membuat 3 tuntutan maksimum di bawah tempoh 12 bulan. Jumlah yang akan ditolak bagi setiap tuntutan adalah berjumlah US $100.00 setiap seorang dan jumlah maksimum yang akan dibayar bagi setiap kes dan seseorang adalah terhad sebanyak US $1000,00