Allmänna villkor

Läs dessa användarvillkor ("Allmänna villkor") noga innan du använder dig av vår webbplats ("Webbplatsen").

Webbplatsen

Resebyrån Sky Tours grundades 1973 och är en stolt, ackrediterad medlem i IATA (International Air Transport Association). Vi är också medlemmar i ASTA (American Society of Travel Agents), DRV (Deutscher Reiseburo Verband) samt SRF (Svenska Resebyråföreningen).

Genom att använda dig av vår webbplats förbinder du dig att acceptera dessa allmänna villkor. Vi förbehåller oss ensamrätt att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av eller alla dessa villkor. Vi uppmanar dig vänligen att granska dessa villkor med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella ändringar. Genom att fortgående använda dig av vår webbplats förbinder du dig att acceptera eventuella ändringar. Detta inkluderar även avsnittet om integritetsskydd.

Vidare kan vi komma att ändra delar av eller hela innehållet på denna webbplats, inklusive (men utan att begränsa oss till) tillgång till produkter, program, och/eller tjänster beskrivna på eller erbjudna via webbplatsen, utan förhandsanmälan och utan skyldighet att upplysa om eventuella ändringar.

Upphovsrätt & Licens

Allt material och innehåll på webbplatsen, inklusive (men utan att vara begränsat till) bilder, illustrationer, text samt ljud- och bildupptagningar är upphovsrättsskyddade eller i sig består av upphovsrättsskyddade varumärken och/eller andra immateriella rättigheter ("Immateriell egendom"). Immateriell egendom regleras och skyddas av europeiska/amerikanska och världsöverskridande lagar om upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter, samt av fördragsbestämmelser, lagar angående sekretess och publicitet och kommunikationsföreskrifter och stadgar.

Den immateriella egendomen ägs eller kontrolleras av oss eller andra parter som via licens har överlåtit oss rättigheter att använda deras immateriella egendom eller rättigheter att marknadsföra deras produkter och/eller tjänster (samlad benämning "Leverantörer").

Den immateriella egendomen får enbart användas i personliga, icke kommersiella syften. Som användare accepterar du att följa och respektera all ytterligare upphovsrättsinformation, information eller restriktioner angående materialet eller innehållet på webbplatsen. Nedladdning av immateriell egendom är enbart tillåtet för privat, icke kommersiellt bruk, i överensstämmelse med dessa allmänna villkor och förutsatt att all upphovsrättslig och annan information upprätthålls. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, via post avsända, överföra, sprida och/eller på annat sätt (inklusive via e-post eller på annat elektroniskt sätt) utnyttja immateriell egendom utan vårt eller våra leverantörers skriftliga samtycke. Att ändra immateriell egendom eller använda den för andra syften är ett brott mot lagen om upphovsrätt, lagen om varumärken och andra äganderättsliga lagar. All användning av immateriell egendom på andra internetsidor eller på nätverksansluten datormiljö, samt upprätthållande av obehöriga länkar till denna webbplats är förbjudet enligt dessa villkor.

Rättigheterna till alla programvarutillämpningar och moduler/trackermoduler (samlad benämning "Programvara") som används på denna webbplats, ägs av oss eller har överlåtits oss via licens av andra parter ("Programvaruleverantörer", när tillsammans med leverantörer "leverantörer"). Det är inte tillåtet att reproducera, dekonstruera, skapa härledda arbeten utifrån, disassemblera eller bakåtkompilera, sälja, leasa, distribuera, hyra, överlåta, överföra eller ändra någon programvara på webbplatsen.

Exporten av produkter och information styrs av europeiska och amerikanska lagar. Du förbinder dig att följa dessa restriktioner och får inte exportera eller återexportera immateriell egendom till länder eller personer som lyder under europeiska/amerikanska exportkontrollagar. Genom att använda dig av, kopiera eller ladda ner någon del av immateriell egendom, visar du att du inte befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden; att du inte finns med på Förenta Staternas handelsdepartements restriktionslista (US Commerce Department`s Table of Denial Orders) eller på Förenta Staternas finansdepartements lista över "Specially Designated Nationals" (US Treasury Department`s list of Specially Designated Nationals); samt att du inte ger tillgång till immateriell egendom till någon person som befinner sig i något av ovan nämnda situationer.

Detta tillägg till ovanstående om Sky-tours överensstämmer också med dataskyddsregleringen kallad GDPR  Data Protection Regulation inom Europeiska Unionen.

LÄGGA KOSTNADER LUFTFLYG

Om lågprisflygbolag ingår i din flygsökning, söker vi efter lågprisflygbolagsdatabasen, och om du väljer att köpa, behandlar vi bokningen på din räkning med flygbolaget direkt. Ditt kontrakt kommer att vara med det relevanta lågprisflygbolaget och du kommer också att omfattas av deras villkor. Generellt lågprisflygbiljetter är strikt återbetalningsbara och inga ändringar kan göras. Det finns dock ett fåtal flygbolag som tillämpar en mer avslappnad avboknings- och återbetalningspolicy gentemot sina kunder.
Om du behöver avbryta ditt flyg eller göra ändringar, vänligen kontakta flygbolaget direkt som i vår tjänst gav vi dig endast jämförelse-, boknings- och betalningstjänsten.

Alla flygbolagens användarvillkor gäller för varje del av din resplan.
Lågprisflygbolag kan också ta ut extra avgifter för incheckat bagage, checka in på flygplatsen, föredragna platser, underhållning under flygning (om tillgängligt), mat, dryck och mellanmål etc. Eventuella avgifter för dessa extra tjänster ingår inte i priset på din Flygbiljett om inte annat uttryckligen anges. Fullständiga uppgifter om sådana avgifter är inte alltid tillgängliga när du bokar. Av detta skäl måste du kontrollera ditt bagagebidrag mm genom att besöka flygbolagets hemsida. Vi är inte ansvariga för eventuella extra kostnader och vi rekommenderar dig att kontakta det relevanta flygbolaget för att lägga till ytterligare tjänster och verifiera avgifter.

BETALNING, BELASTNINGER OCH ÅTERBETALNINGAR

Vi debiterar dig i den valuta du har valt. Vi stöder 59 olika valutor. Om din valuta inte är listad, kommer avgiften att ske i europeiska Euro (EUR)

Under vissa omständigheter kan kunder som handlar med betalkort eller kreditkort  på gränsöverskridande basis bli föremål för extra avgifter som tas ut av deras lokala kortutgivare. Eventuella frågor rörande dessa avgifter bör tas upp med kortutgivaren.

De flesta biljetter som erbjuds på vår webbplats är inte återbetalningsbara, kan inte överföras till annan  eller bytas ut. Men om flygbolaget tillåter full eller delvis återbetalning kommer vi att ansöka om sådan återbetalning och ge dig med en kupong (voucher)som utfärdats av antingen flygbolaget eller om möjligt utfärdat av Sky-Tours. Denna kredit kupong är i allmänhet giltig och kan användas för framtida inköp inom ett kalenderår. Om den utfärdas av Sky-Tours kan du använda tillgodokvittot för alla köp på vår webbplats. Om den utfärdas av flygbolaget kan du bara använda den för en flygning med samma flygbolag och av passagerarens kupongen utfärdas för.

FLYG

Vi kräver att och föreslår alla våra kunder att bekräfta sina flygresetider 24 timmar före ursprunglig flygtid. Flyglinjerna kan ändra eller ställa in flygningar av säkerhetsskäl, vilket Sky-tours.com inte har någon kontrollöver och är inte ansvariga för förluster som kan uppstå p g a av flygbolagens ändringar.

Vissa flygbolag erbjuder inte återbetalning när ändringarna är kortare än 90 minuter, medan alla större ändringar över 90 minuter är föremål för passagernas accepterande och kan avslås för att begära återbetalning från respektive flygbolag. 

Om mer än ett flygbolag är inblandat under din resa, kan olika flygbolag ta ansvar på olika sätt för att ändringar gjorts även om hela resan bokats samtidigt eller en anslutning påverkas. Allmänna regler från icke-påverkad transportör kan tillämpas.

Sky-tours.com är din bokningsbyrå och vi kommer att följa flyglinjernas regler och är inte ansvarig för kostnader som uppkommit p g a av annan transportör i detta fall.

FRI ASSISTANS FÖR ATT FÖRSTÄRKA VÂRA PASSAGERARES RÄTTIGHETER

Vi har gjort ett avtal med tredje part för att skydda och förstärka dina rättigheter till ersättning. Skulle en flygresa ställas in eller försenas, kommer vi att meddela dig detta och erbjuda dig att begära kompensation från flygbolaget ifråga.

Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor, godkänner du att tillhandahålla dina kontaktuppgifter till företaget AirHelp Limited, ett företag som finns i Hong Kong med registrerat kontor på 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No. 1926223, BR No. 61625023-000) som kan komma att kontakta dig för att erbjuda sina tjänster vad det gäller förstärkt service relaterad till flygresan.  

I händelse att du inte vill tillhandhålla våra förstärkta tjänster, vänligen informera oss så kommer vi att avsluta detta avtal. I händelse att vi inte får något meddelande om att du inte samtycker till detta inom 30 dagar efter din begäran, Vi förstår att du önskar tillhandahålla dessa tjänster och vi startar således återbetalningskrav mot vald transportör/er.

BILJETTGARANTI

Biljetten är inte garanterad förrän du fått din biljett. För att säkerställa autenticitet av betalningen måste vi genomföra några verifieringsmetoder och undvika att bedrägliga aktiviteter sker på vår hemsida. Flygbolagen är i sin fulla rätt att sälja sina biljetter över hela världen och detta kan ibland resultera i att biljetten redan hunnit säljas innan vi erhållit bekräftelse på köpet.

Information som skickas från användare

Innehållet i informationen du sänder oss, mellan oss två, överförs på egen risk och blir vår exklusiva egendom, vare sig den sänds via e-post, formulär, meddelande, idèer, och/eller förslag. Härmed bevisar och garanterar du att du äger rättigheter eller har rätt att överlämna ovannämnd till oss. Vi besvarar våra kundservice frågor i enlighet med vår "Integritetspolicy".
Det är strängt förbjudet att ladda upp till webbplatsen material som innehåller virus, mask, "trojansk häst", "tidsinställd bomb", eller liknande saker med smittsam och fördärvlig funktion. Överträdare kan komma att åtalas i största möjliga utsträckning av lagen.

Angående anmälan till våra e-postlistor

Genom att överlämna oss din e-post adress via Sky-tours.com:s webbplats, samtycker du till att vi sänder dig e-post angående uppdateringar av reseinformation, nyhetsbrev eller annan information som vi vill förmedla dig. Vi förbehåller oss rätten att neka dig denna service. Sky Tours kan erbjuda e-postlistor som en del av denna service. Du bekräftar att du är juridiskt vuxen (enligt de lagar som du lyder under) innan du anmäler dig till någon/några av Sky-tours e-postlistor. Du samtycker till att inte sända upphovsrättsskyddad eller olaglig information till någon av Sky-tours listor. Du samtycker till att alla inlägg skrivna på Sky-tours listor är Sky-tours egendom. Sky-tours ansvarar inte för noggrannhet, korrekthet, legalitet eller för någon annan aspekt i inlägg skrivna på Sky-tours e-postlistor.

Teknik för bästa pris

Vår toppmoderna bokningsmotor använder artificielll intelligens och imiterar en resebyrå sökning för att hitta bästa biljettpris och anslutning. Vårt personliga kunnande och erfarenhet av över 30 år av biljett utfärdande har implementerats i den nya automatiserade tekniken. Ibland bryter vi resan vid en viss punkt och lägger två olika flygresor ihop eller använder något annat kreativt sätt att ge dig en billigare affär. Om du söker en enkelresa, och denna resa är dyrare än en tur och returresa, tar vi fram och bokar en tur och returresa åt dig samt utfärdar en biljett som du bara använder för den utgående resan. Vi uppdaterar och förbättrar vårt system hela tiden och är stolta över att kunna erbjuda den mest avancerade bokningsmotorn på Internet.

Betalning

Vi debiterar alla flygresor i den Europeiska Unionens valuta EUR. Alla priser som visas i annan valuta är endast avsedda för jämförelse och små skillnader kan förekomma dagen då flygbolaget debiterar ditt kreditkort.

Juridiskt ansvar

Webbplatsen kan innehålla länkar till Internetsidor som inte underhålls av oss. Vi gör allt vi kan för att enbart länka till sidor som håller sig till den goda smaken och är säkra för våra besökare. Vi går inte regelbundet igenom material som publiceras på sidor vi länkat till. Länkarna är enbart menade som en bekvämlighet för dig. Vi stödjer inte nödvändigtvis allt innehåll som förekommer på sidor vi länkat till. Vi är inte ansvariga för innehållet på sidor som vi länkar till. Om du väljer en länk till en sida från tredje part, gör du det på egen risk.

INTEGRITET

Du har läst vår integritetspolicy , vars villkor ingår häri, och du accepterar dessa villkor.

GARANTIFRISKRIVNING

TJÄNSTER OCH MATERIAL SOM ERBJUDS PÅ WEBBPLATSEN, ERBJUDS SOM "DE ÄR". SÅ LÅNGT TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG, VI OCH VÅRA LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, AVSÄGER ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: 1) GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ÄGANDERÄTTEN TILL NÅGON AV DE TJÄNSTER OCH MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN; 2) GARANTIER OM ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTER OCH MATERIAL ÄR AVBROTTS ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER RÄTTAS TILL, ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM WEBBPLATSEN LIGGER PÅ ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER; 3) GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDNING, ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTER OCH MATERIAL TILLHANDAHÅLLNA PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER DERAS KORREKTHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ALLA KOSTNADER I ANSLUTNING TILL DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN. DET KAN HÄNDA ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, I SÅ FALL GÄLLER OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, SKALL VI, OCH/ELLER VÅRA LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER, ANSVARA FÖR SKADOR ELLER VIRUS SOM KAN INFEKTERA DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM PÅ GRUND AV DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER SURFANDE PÅ WEBBPLATSEN, ELLER DIN NEDLADDNING AV NÅGON FORM AV MATERIAL, DATA, TEXT, BILDER, VIDEO, LJUD ELLER ANNAN INFORMATION FRÅN WEBBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI, OCH/ELLER VÅRA LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER, ANSVARA FÖR SKADA, FÖRLUST, FORDRAN, SKADEGÖRELSE, ELLER NÅGRA SPECIELLA, STRAFFBARA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVNA BESPARINGAR), OAVSETT OM BASERAT PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING , STRIKT ANSVAR, ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÖR IHOP MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER OCH MATERIAL TILLHANDAHÅLLNA PÅ WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN VÅR ELLER VÅRA LEVERANTÖRERS ELLER DISTRIBUTÖRERS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OMFATTA DE KOSTNADER SOM ÖVERSTIGER DE TOTALA AVGIFTERNA SOM ANGIVITS I RESPLANEN. ANSPRÅK ELLER GRUND FÖR TALAN SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR ANKNUTEN TILL DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER INKÖP AV PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER FRÅN WEBBPLATSEN, MÅSTE VÄCKAS INOM ETT (1) ÅR FRÅN DET DATUM SOM ANSPRÅKET ELLER GRUND FÖR TALAN UPPSTOD ELLER ÄR UPPLUPNA ELLER NÄR KÖPET AVSLUTADES. DET KAN HÄNDA ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR ANGÅENDE OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, I SÅ FALL GÄLLER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE DIG. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.

WEBBPLATSEN SOM FÖRMEDLARE

VI FUNGERAR SOM EN MELLANHAND ELLER SOM AGENT FÖR LEVERANTÖRER AV RESERELATERADE PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER GENOM MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING ELLER MOTTAGANDE AV RESERVATIONER ELLER BOKNINGAR FÖR DYLIKA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER (SOM LUFT- OCH MARKTRANSPORTER, HOTELL, LOGI, MÅLTIDER, GUIDADE TURER, KRYSSNINGAR, RESEFÖRSÄKRINGAR ETC.). VI ANSVARAR INTE FÖR SÅDANA LEVERANTÖRERS AVTALSBROTT ELLER HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER SOM LEDER TILL FÖRLUST, SKADA, FÖRSENINGAR ELLER SKADAR DIG OCH/ELLER DIN MEDRESENÄR/DINA MEDRESENÄRER. VI GARANTERAR INTE NÅGRA SÅDANA LEVERANTÖRERS PRISER, BOKNINGAR, RESERVATIONER ELLER ANDRA KÖPVILLKOR. VI ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA AVBROTT AV RESERELATERADE PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, VARE SIG DESSA ÄR ETT RESULTAT AV ATT RESELEVERANTÖREN/RESELEVERANTÖRERNA GÅR I KONKURS, ELLER ETT RESULTAT AV EN VALUTAKRIS, POLITISK ELLER SOCIAL ORO, ARBETSKRAFTSRELATERADE PROBLEM, MEKANISKA ELLER KONSTRUKTIONS SVÅRIGHETER, KLIMATAVVIKELSER, LOKALA LAGAR, SJUKDOMAR, NYA VILLKOR, INKLUSIVE TERRORISM OCH/ELLER HÄNDELSER AV "FORCE MAJEURE" (DET VILL SÄGA OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR VÅR KONTROLL)

INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Vi gör inga utfästelser om att material eller tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på platser utanför det europeiska eller amerikanska territoriet. Åtkomst till material och tjänster som finns på webbplatsen från områden där innehållet är olagligt är förbjudet. De som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser för detta på eget initiativ och är ansvariga för att följa lokala lagar.

UPPSÄGNING

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och utan ansvar, säga upp din tillgång till hela eller delar av webbplatsen, med eller utan förvarning, av vilken som helst anledning eller utan anledning.

SKADEERSÄTTNING

Du skall försvara och hålla oss, våra leverantörer och distributörer, och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, grund för talan, eller krav, inklusive utan begränsning rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter, som överstiger den skadeståndsskyldighet som beskrivits häri, och är orsakade av dig eller för din räkning eller av tredje part som ett resultat av din användning av webbplatsen.

HELA AVTALET, GÄLLANDE LAG, JURISDIKTIONSORT, OGILTIGHET

Detta avtal, inklusive alla andra villkor och förutsättningar som nämns häri, utgör hela avtalet avseende denna webbplats och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag avseende denna webbplats, vare sig dessa är elektroniska, muntliga eller skriftliga. En tryckt version av detta avtal och alla eventuella meddelanden som ges i elektronisk form, skall vara tillåtlig/a i rättsliga eller administrativa förfaranden som baseras på eller står i relation till detta avtal, i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen skapas och upprätthålls i tryckt form. Dessa villkor skall regleras av Europeiska unionen och landet Tyskland och tolkas i enlighet med lagarna i Europeiska unionen och landet Tyskland, utan att ta hänsyn till några principer om lagkonflikter. Du accepterar att alla lagliga åtgärder och/eller åtgärder rörande eget kapital, som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, skall lämnas in endast i de tyska domstolarna i Freiburg, och härmed ger du ditt samtycke till att du i samband med processer av ovan nämnda typ, underkastar dig den exklusiva personliga jurisdiktionen av sådana domstolar. Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning icke verkställbar, skall den bestämmelsen avskiljas från dessa villkor och får inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

Senast uppdaterad: Maj 2020